top of page
DALL·E 2024-03-17 13.42.42 - Create an art deco inspired widescreen image of a couple of c

Reiknivél

Að ganga á sparnað

Öfugur sparnaður. Hvað getur þú tekið út mikið á mánuði?

Fyrirvari

Reiknivélinni er ætlað að gefa vísbendingu um hvernig þú getur gengið á uppsafnaðan sparnað þinn. Hafðu í huga að ávöxtun getur breyst og að verðbólga hefur áhrif á verðgildi sparnaðar.

Upplýsingar á síðunni eru aðeins birtar í upplýsingaskyni og skal ekki líta á þær sem tilboð eða ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Ekki er borin ábyrgð á fjárfestingarákvörðunum sem teknar eru á grundvelli upplýsinga á síðunni. Upplýsingarnar byggja á heimildum sem eru taldar áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast nákvæmni né réttmæti þeirra. Villur geta leynst í reiknivélinni og áskilinn er réttur til leiðréttinga.

bottom of page