top of page
Reiknivelar_Header (1).png
Tímalengd sparnaðar
Reiknivél
Hvað tekur þetta langan tíma?

 

Sláðu inn fjárhæðina sem þú vilt spara, hve mikið þú hyggst leggja fyrir á mánuði og hver þú telur að ávöxtunin verði.

Reiknivélin uppfærist í rauntíma og sýnir þér hvernig sparnaðurinn vex.

Ábendingar

  • Áætlaðu ávöxtun að frádreginni verðbólgu til að sjá hvernig sparnaðurinn vex að raunvirði

  • Athugaðu að reiknivélin gerir ekki ráð fyrir fjármagnstekjuskatti, enda misjafnt hvernig hann er greiddur

Fyrirvari

Upplýsingar á síðunni eru aðeins birtar í upplýsingaskyni og skal ekki líta á þær sem tilboð eða ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Ekki er borin ábyrgð á fjárfestingarákvörðunum sem teknar eru á grundvelli upplýsinga á síðunni. Upplýsingarnar byggja á heimildum sem eru taldar áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast nákvæmni né réttmæti þeirra. Áskilinn er réttur til leiðréttinga.

Villur gætu leynst í reiknivélinni.

bottom of page